Podstawowa opieka zdrowotna

Diagnostyka obrazowa

Badania laboratoryjne

Szpital jednego dnia

Zakład opiekuńczo leczniczy

Edit Content

NOWOŚĆ W NASZEJ PLACÓWCE! PANEL 296 ALERGENÓW MOLEKULARNYCH ALEX. 

Nowoczesny test alergiczny ALEX oparty na nanotechnologii, dzięki której możliwy jest równoczesny pomiar całkowitej IgE i IgE swoistej w stosunku do 295 ekstraktów alergenowych i alergenów molekularnych.

Test alergiczny ALEX pozwala na ustalenie indywidualnego profilu uczuleniowego osoby badanej – wskazywane są dokładne molekularne składniki alergenów, które stanowią prawdziwą przyczynę alergii.

Wynik badania ukierunkowuje dalszą diagnostykę, dobór leczenia, a także profilaktykę i monitorowanie terapii.

Większość pacjentów, u których występuje alergia otrzymuje dodatnie wyniki badań dla wielu alergenów w związku z czym prawdziwy czynnik wywołujący objawy alergii może być trudny do identyfikacji. Test alergiczny ALEX pozwala precyzyjnie ustalić właściwą cząstkę uczulającą. 

Na czym polega test alergiczny ALEX?

 • Alergia to schorzenie polegające na nieprawidłowej odpowiedzi układu odpornościowego na różne alergeny – alergenem tym mogą być np. produkty pokarmowe, sierść zwierząt, rośliny i pyłki roślin, jad owadów czy zarodniki pleśni. W przebiegu alergii u chorego dochodzi do wzrostu stężenia przeciwciał IgE specyficznych dla uczulającej substancji.
 • Alergia objawia się w bardzo różny sposób, wśród możliwych symptomów choroby wymienia się kichanie, katar, kaszel, łzawienie, trudności z oddychaniem, obrzęki, rumień, wysypkę, bóle brzucha, wymioty, wzdęcia czy zaparcia – konsekwencją alergii może być ponadto wstrząs anafilaktyczny, który jest stanem zagrażającym życiu.
 • Świetnym sposobem na wykrycie alergii jest test alergiczny ALEX, który pozwala na ilościowy, równoczesny pomiar poziomu IgE specyficznych dla 295 alergenów, z wykluczeniem wpływu CCD (tzn. z eliminacją reakcji krzyżowych).
 • Test alergiczny ALEX został wprowadzony w 2016 roku i jest to test immunochemiczny wykorzystujący nanotechnologię. W przebiegu tego badania, pierwszym etapem jest sprzęganie ekstraktów alergenów i molekularnych komponentów alergenów z nanocząsteczkami tworzącymi tak zwaną „fazę stałą”.
 • Nanocząsteczki opłaszczone alergenami nanoszone są na podłoże tworząc uporządkowany układ mikrokropek – każda z nich składa się z nanocząsteczek opłaszczonych innym alergenem. Następnie, przeciwciała IgE z krwi osoby badanej wiązane są swoiście z alergenami unieruchomionymi na nanocząsteczkach.
 • Kolejny, wskaźnikowy etap testu polega na wyzwoleniu reakcji barwnej, natężenie której jest proporcjonalne do ilości przeciwciała IgE – obraz przetwarzany jest przy pomocy ImageXplorer, a wynik analizowany jest przez progeam MADx Raptor Software – wyniki wyrażane są w jednostkach kU/l  dla IgE całowitej oraz kUA/l dla IgE swoistej.

Jakie są wskazania do wykonania testu alergicznego ALEX?

 • WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW SUGERUJĄCYCH ALERGIĘ – W przebiegu alergii mogą występować bardzo różne objawy, takie jak katar, łzawienie, kichanie, kaszel, wysypka, rumień, problemy z oddychaniem, bóle brzucha, wzdęcia, biegunki, wymioty czy obrzęki.
 • CHĘĆ ZIDENTYFIKOWANIA REAKCJI KRZYŻOWYCH – Technologia zastosowana w teście alergicznym ALEX umożliwia odróżnienie alergii pierwotnej od reakcji krzyżowych, do których może dochodzić wtedy, gdy alergeny mają budowę bardzo do siebie podobną.
 • BRAK MOŻLIWOŚCI PRZEPROWADZENIA TESTÓW SKÓRNYCH – Test alergiczny ALEX jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia testów skórnych – test ten można przeprowadzić niezależnie od występujących objawów i aktualnego stanu klinicznego.
 • PROBLEMY Z POSTAWIENIEM ODPOWIEDNIEJ DIAGNOZY – Wykonanie testu zalecane jest również w przypadku wystąpienia wątpliwości diagnostycznych w diagnostyce alergii.

Co zyskujesz dzięki przeprowadzeniu testu alergicznego?

 • Test alergiczny ALEX pozwala na ustalenie indywidualnego profilu uczuleniowego osoby badanej – wskazywane są dokładne molekularne składniki alergenów, które stanowią prawdziwą przyczynę alergii. Wynik badania ukierunkowuje dalszą diagnostykę, dobór leczenia, a także profilaktykę i monitorowanie terapii.
 • Test pozwala również na wskazanie możliwych reakcji krzyżowych z komponentami innych alergenów – określany jest również charakter objawów takich reakcji, ich ciężkość oraz to, czy mogą one stanowić zagrożenie dla życia.
 • Wynik badania pozwala również na sformułowanie dla pacjenta zaleceń (np. dietetycznych w przypadku alergii pokarmowej), które doprowadzą do zahamowania rozwoju i eliminacji symptomów występującej alergii.
 • Celem testu alergicznego ALEX jest także monitorowanie rozwoju tolerancji na poszczególne uczulające nas alergeny. Dzięki przeprowadzonej analizie możliwa jest ponadto ocena, czy w przypadku pacjenta zasadne będzie zastosowanie odczulania, czyli metody skutecznej tylko w alergiach powodowanych przez komponenty główne alergenów.

Podziel się:

Dostępność
Scroll to Top